NROF
Copyright 2012 | NROF - Norske Reserveoffiserers Forbund, Bygning 60, Akershus Festning, PB 1550 Sentrum, 0015 Oslo
Telefon: 22 47 82 40, E-post: 
post@sekr-nrof.no

Sekretariatet

Sekretariatet har ansvaret for den daglige driften av NROF. Det er for tiden 5 heltidsansatte.

22 47 82 40 er NROFs hovednummer