NROF
Copyright 2012 | NROF - Norske Reserveoffiserers Forbund, Bygning 60, Akershus Festning, PB 1550 Sentrum, 0015 Oslo
Telefon: 22 47 82 40, E-post: 
post@sekr-nrof.no

Les Pro Patria

Nå har du mulighet til å lese Pro Patria elektronisk. Det er tilpasset både nettbrett og smarttelefon.


Vedr. artikkelen om general Carl Gustav Fleischer:
Ved en inkurie har dessverre navnet på artikkelforfatteren falt ut. Oberst (P) Arne Hagtvedt skal krediteres for denne. Redaksjonen beklager!


Klikk på forsidebildet for å lese PP nr. 2 - 2014