NROF
Copyright 2012 | NROF - Norske Reserveoffiserers Forbund, Bygning 60, Akershus Festning, PB 1550 Sentrum, 0015 Oslo
Telefon: 22 47 82 40, E-post: 
post@sekr-nrof.no

Landsmøteprotokoller

Landsmøtet er det øverste organet i NROF. Det gjennomføres annethvert år i juni. På landsmøtet velges blant annet medlemmene til Forbundsstyret for den neste perioden på to år.

Landsmøteprotokoll fra 2010, Sessvollmoen.

Landsmøteprotokoll fra 2012, KNM Harald Haarfagre, Madlamoen.

Landsmøteprotokoll fra 2013, Ekstraordinært landsmøte, Sessvollmoen.

Landsmøteprotokoll fra 2014, KS Linderud

Landsmøteprotokoll fra 2016, Sjøkrigsskolen