NROF
Copyright 2012 | NROF - Norske Reserveoffiserers Forbund, Bygning 60, Akershus Festning, PB 1550 Sentrum, 0015 Oslo
Telefon: 22 47 82 40, E-post: 
post@sekr-nrof.no

Her kan du lese NROFs strategi og arbeidsprogrammet som ble vedtatt på Landsmøtet 2016

Hva skal NROF arbeide med og ha fokus på kommende periode? Les strategien vår og arbeidsprogrammet vårt her.

NROFs strategi 2016-2018

NROFs arbeidsprogram 2016-2018

NROFs resolusjon vedtatt på Landsmøtet i 2016