NROF
Copyright 2012 | NROF - Norske Reserveoffiserers Forbund, Bygning 60, Akershus Festning, PB 1550 Sentrum, 0015 Oslo
Telefon: 22 47 82 40, E-post: 
post@sekr-nrof.no

Her kan du lese NROFs strategi og arbeidsprogrammet som ble vedtatt på Landsmøtet 2018

Hva skal NROF arbeide med og ha fokus på kommende periode? Les strategien vår og arbeidsprogrammet vårt her.

NROFs strategi for 2018 til 2020

NROFs arbeidsprogram for 2018 til 2020

NROFs resolusjon som ble vedtatt av Landsmøtet i 2018