Nijmegen 2019

Forberedelsene for den norske militære delegasjonen til marsjen i 2019 er nå i gang.
Vi har startet planleggingen og forberedelsene for 2019. Norge har 400 plasser for militært personell, fordelt mellom plasser til avdelinger og individuelle. Avdelinger prioriteres.

Datoene for Nijmegenmarsjen 2019 er 16. til 19. juli. 

Påmelding:
Påmeldinger refunderes frem til 22.mars. Etter denne datoen refunderes ikke påmeldinger.
Påmeldinger er personlige og kan ikke uten videre overdras til andre. Ta kontakt med oss på nijmegen@nrof.no

– for militære avdelinger fra: fredag 15. februar kl. 0900

– for militære individuelle fra: fredag 1. mars kl. 0900

Alle plasser er opptatte og vi har lang venteliste. Vi jobber kontinuerlig med å tilby dere på ventelista de plasser som blir ledige.

Startkontingent 2019
Startkontingenten dekker forlegning og forpleining i Heumensoord, tilgang til rasteplasser, påmelding til arrangør og administrativ støtte. Reisen til og fra leiren i Nijmegen må den enkelte ordne selv.
For 2019 har den nederlandske arrangøren valgt å øke startkontingenten med ca 20 €. I tillegg har den norske krona svekket seg ytterligere opp mot Euro det siste halve året. Vi ser oss derfor nødt til å øke startkontingenten for å dekke inn dette. Startkontingenten i 2019 blir derfor 4300 NOK.
Hvis du ønsker diplom (kr. 100,-) eller returbuss fra Heumensoord lørdag 22. juli kl. 0600 til Schipol (kr. 150,-), kommer det i tillegg.

Påmeldingen vil først være gyldig når innbetalingen av faktura er registrert.

Bæring av ryggsekk
I 2019 er det alle menn født i årene 1970 til 2000 som må bære ryggsekk på minimum 10kg.

Fremmøte
Vi minner om at alle deltakere må registrere seg ved fysisk fremmøte innen mandag 15.juli kl 1500. Rekker du ikke dette, får du ikke delta.
Unntak fra dette er kun etter avtale i avdelinger, der avdelingsleder tar samlet registrering.

Kontaktinformasjon
Prosjektleder og delegasjonsleder er kaptein Ståle Sandholt.
Vi treffes på Akershus festning bygning 60 mellom kl. 0900 og kl. 1500 på hverdager.
E-post: nijmegen@nrof.no
Mobil: 99 09 62 20
Facebook: Nijmegenmarsjen Norge/Norway

Diverse viktig informasjon:
Administrative bestemmelser
Plastringstips
Gode tips til førstegangsgående
Europeisk helsetrygdekort
Rutekart dag 1
Rutekart dag 2
Rutekart dag 3
Rutekart dag 4

Behov for frivillige

Viktig informasjon til avdelinger

Sykkelordonnanser