Årsmøte 2022

Oppdatert pr 01 mar 2023.

Årsmøte i NROF avd. Stjørdal ble gjennomført ons 15 mar 2023 kl 19.00 i SPKs Skyteanlegg på Skatval.

Vanlige årsmøtetsaker iht vedtektene:

  1. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll.
  2. Årsberetning i henhold til fastsatt mal.
  3. Regnskap med revisjonsberetning
  4. Ammunisjonsregnskap
  5. Ansvarsfrihet for styret
  6. Innmeldte saker
  7. Budsjett
  8. Arbeidsplan for inneværende år
  9. Valg