Årsmøte 2022

Det innkalles herved til Årsmøte i NROF Stjørdal, onsdag 15. mars kl 18.00 i bygg på Frigårdsvegen 91.

Ber om at eventuelle forslag sendes styret innen 8. mars.

Årsmøtet skal etter vedtektene behandle følgende saker:

  1. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll.
  2. Årsberetning i henhold til fastsatt mal.
  3. Regnskap med revisjonsberetning
  4. Ammunisjonsregnskap
  5. Ansvarsfrihet for styret
  6. Innmeldte saker
  7. Budsjett med eventuelt forslag om tilleggskontingent
  8. Arbeidsplan for inneværende år
  9. Valg