Årsmøte 2019

Stjørdal NROF avholder Årsmøte:
Onsdag 06.03.19 kl 19.00
Soldatheimen rom 107, Værnes garnison.
Innpassering gjennom hovedport

Årsmøtet skal etter vedtektene behandle følgende saker

  1. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll.
  2. Årsberetning i henhold til fastsatt mal.
  3. Regnskap med revisjonsberetning
  4. Ammunisjonsregnskap
  5. Ansvarsfrihet for styret
  6. Innmeldte saker
  7. Budsjett med eventuelt forslag om tilleggskontingent
  8. Arbeidsplan for inneværende år
  9. Valg
 
Saker som ønskes tatt opp på Årsmøtet bes innsendt 1 uke før møtet