Skyteutvalget

NROF har stor bredde på de fysiske medlemsaktivitetene. Det arrangeres jevnlig ulike sentrale aktiviteter. Disse finner du under arrangementskalenderen her. Når det gjelder lokale aktiviteter, må du finne frem til den aktuelle lokale avdelingen.

NROF har et eget idrettsutvalg, IU, samt oppmenn for idrettsgrenene:

Leder SU
Halvor Ajer
Tlf.: 63 80 73 66 (a), 918 13 387 (m)
halvor.ajer@ffi.no

NROFs sekretariat
Ståle Sandholt
Tlf.: 22 47 82 49 (a) / 91367716 (m)
stale.sandholt@sekr-nrof.no

Medlemmer
Geir Birger Haug
Rune Poortman
Rune Wilhelmsen
Daniel Hagen