Idrettsutvalget

NROF har stor bredde på de fysiske medlemsaktivitetene. Det arrangeres jevnlig ulike sentrale aktiviteter. Disse finner du under arrangementskalenderen her. Når det gjelder lokale aktiviteter, må du finne frem til den aktuelle lokale avdelingen.

NROF har et eget idrettsutvalg, IU, samt oppmenn for idrettsgrenene:

Leder IU
Viggo Hanssen
Tlf.: 905 19 559
hanssenviggo@gmail.com

Mangekamp og feltidrett
Egil Gulliksen
eggul@statoil.com
Tlf.: 414 02 169

Patruljeløpet
Ståle Sandholt
Tlf.: 22 47 82 49 / 913 67 716
stale.sandholt@sekr-nrof.no

Skyting
Halvor Ajer
Tlf.: 63 80 73 66 (a), 918 13 387 (m)
halvor.ajer@ffi.no

NROFs sekretariat
Ståle Sandholt
Tlf.: 22 47 82 49 (a) / 91367716 (m)
stale.sandholt@sekr-nrof.no