Weekendsamling Ulven leir

NROF avd. Bergen inviterer til Weekendsamling i Ulven Leir 14. – 16. oktober 2022.

NROF-medlemmer fra andre lokalavdelinger er hjertelig velkommen til å delta på arrangementet. Fremmøte fredag 14. okt. kl. 1800. Fredag kveld er det kamerataften med lapskaus og baråpning. Lørdagen gjennomfører vi “senior” konkurranse i pistolskyting, håndgranatkasting, avstandsbedømmelse og måloppdagelse.

På ettermiddagen blir det foredrag ved Per Helge Martinsen (statsviter, forfatter og offiser). Foredrag om motstandskampen og etterretning i Bergen i krigsårene. Om kvelden blir det premieutdeling og festmiddag. Søndag dimisjon innen kl. 1400.

 

Forlegning og forpleining i Ulven leir. Militært / sivilt antrekk som egner seg for konkurranse. Til festmiddag pent antrekk.

Egenandel på 400 kroner innbetales til Vipps #742 588 eller til bankkonto 3633.68.00581. Påmelding innen 7. oktober til post@nrofbergen.no.

14. -16. oktober

Ulven leir