AVVLYST – Weekendsamling hos avd. Bergen

AVLYST

Se alternativt arrangement her.

 

-med innlagt seniordag!

Fremmøte fredag 27. fra kl. 1800, da blir det kamerataften med lapskaus og baråpning.

Lørdag blir det seniordag med en uhøytidelig konkurranse: Skyting, håndgranatkasting, avstandsbedømmelse og måloppdagelse.
Søndag er det foredrag  og en omvisning i nærområdet. Weekendsamlingen avsluttes søndag innen kl. 1400.

Forlegning og forpleining i Ulven leir. Antrekk er militært, evt. sivil bekledning som egner seg for konkurranse ute. Til festmiddag pent antrekk. Ta ikke med egne våpen/ammunisjon.

Egenandel på kr. 600,- betales ved påmelding til Vipps 557 168 eller bank 3625 88 42906.
Påmelding innen 1. september til bergen@nrof.no.
Ved påmelding oppgi: Navn, alder, lokalavdeling, mobilnummer, e-post adresse og forventet ankomst Ulven Leir.
Kontaktperson Jarle Kandal tlf. 92 20 30 40.

27. -29. september

Ulven Leir