Webinar styrearbeid

NROF gjennomførte tirsdag 19.januar et webinar om NROFs styrearbeid for interesserte medlemmer både i og utenfor avdelingenes styrer med gode tilbakemeldinger.

Etter den tid har flere avdelinger gjort endringer i styret, og NROF har gjennomført landsmøte hvor blant annet medlemskriterier og vedtekter ble endret.

NROF ønsker derfor å gjennomføre et nytt webinar kvelden tirsdag 6. september, hvor avdelingene gis anledning til å diskutere og utveksle erfaringer knyttet til styrearbeid, samt diskutere hvordan vedtak fra landsmøtet skal implementeres eller påvirker avdelingene.

Presentasjonen som ble holdt på webinaret tirsdag 19. januar er publisert i biblioteket på «Min side» i mappen «Dokumenter og informasjon», og bør kunne danne et godt grunnlag for diskusjon den 6. september.

Interesserte kan melde seg på via e-post til post@sekr-nrof.no

6. -6. september

Zoom