Webinar – Krisehåndtering og beredskapsarbeid

Beredskapsarbeidet i Norge bygger på fire grunnleggende prinsipper, ansvarsprinsippet, likhetsprinsippet, nærhetsprinsippet og samvirkeprinsippet. Disse fire prinsippene engasjerer og skaper debatt blant personell som er opptatt av krisehåndtering og beredskapsarbeid.

NROFs medlemmer er ofte både engasjerte og deltakende i arbeid med beredskap og håndtering av kriser. Vi ønsker derfor å sette fokus på Krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet. Dette er det permanente sekretariatet for Kriserådet som støtter lederdepartementene med rådgivning og faglig bistand, samt setter fokus på sentrale spørsmål i forbindelse med krisehåndtering.

Webinarets innleder blir avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet, Georg Bryn.

Du kan lese mer om hovedprinsippene i beredskapsarbeid på regjeringens sider.

NROF håper at våre medlemmer benytter anledningen til å diskutere krisehåndtering tirsdag 23. november klokken 18:00 til 19:00.

NROF minner samtidig på at webinarer kan være en god ramme for et sosialt arrangement med faglig innhold.

Påmelding gjøres per e-post til ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no innen 22. november.

Illustrasjonsfoto fra KSE

 

23. -23. november

Zoom