Vårtreffen 2021

NROF Midt-Troms arrangerer «NROFs Vårkonkurranse i skyting/Vårtreffen 2021» lørdag 24. april 2021 på Setermoen.

Konkurransen er åpen for medlemmer fra hele landet. Frammøte direkte på skytebanen innen kl. 0900. De som ikke vet veien, tar kontakt for info. Eventuell matpakke og drikke for dagen medbringes av den enkelte. Vi prøver å få mat og drikke fra HV. Hvis det lykkes, sender vi ut mail om dette på et senere tidspunkt. Premieutdeling blir enten på skytebanen eller på Millionbygget, så snart resultatet foreligger.

Påmelding
Påmelding avdelingsvis, på mail, innen mandag 28. mars 2021 til:
E-post: midt-troms@nrof.no
Tlf: 46502141 jobb, 48596530 privat.
Deltakere fra NROF Midt-Troms må også melde seg på. Påmelding skal inneholde: Grad, navn, lokalforening, kontaktinfo (tlf/e-post), hvilke klasser en skal delta i. Utsendt påmeldingsliste skal brukes. Det er viktig at vi får inn påmeldingene innen fristen, pga. registrering. Resultatene vil dermed være klare tidligere. Det vil ikke være anledning å forandre klasse etter påmelding. Deltakeravgift er satt til kr.200 pr.p. Samlet beløp for hver avdeling betales til kto.nr. 4776 1058769 innen påmeldingsfristen. Påmelding er ikke gyldig før pengene er på vår konto.

Klasser
Ved konkurransene er det våpenklasser som for NROF-mesterskapets program, dvs. det er mulig å konkurrere i 4 geværklasser (7.62 mm selvladerifle, 5.56 mm selvladerifle, boltrifle kaliber 6.5 – 7.92 mm og åpen klasse) i kombinasjon med pistolklassen (9 – 11.25 mm). Av praktiske årsaker, er det bare mulig å delta i inntil 2 klasser for den enkelte skytter. For detaljer om arrangementene, program, reglement, etc, henvises til nettversjonen av invitasjonene, NROFs skytereglement eller til aktuelle kontaktpersoner. Hvis det er to skyttere som skal bruke samme våpen, MÅ dette opplyses om i påmeldingen. Det er IKKE anledning å endre på skytterlagene i tiden rett før konkurransen.

Deltakere må selv medbringe nødvendig ammunisjon. Deltakere fra arrangerende avd. vil få utlevert ammunisjon.(Blyfri). Husk hørselvern.
Konkurransene teller som uttak for deltagelse i utlandet. NB! Der det er flere geværklasser, teller kun resultater fra klassen for 7.62 mm selvlader (dvs. AG3 o.l.) for kvalifisering. Etter en intern evaluering i arrangørstaben, vil det bli foretatt noen innskjerpinger i arrangementet. Det nevnes antrekk, adgang til skiver før resultat er notert o.l. Dette for at arrangementet skal bli sikrere og smidigere, og oppleves bedre, både for deltakere og arrangører.

Sosialt
I år er Millionbygget ledig, og vi disponerer bygget fra fredag til søndag. Som tidligere har vi tenkt å arrangere en sammenkomst for de av deltakerne som vil overnatte fra fredag til lørdag. Vi sørger for mat, mens hver enkelt sørger for drikke. Derfor trenger vi en egen påmelding for dette, slik at vi kan få på plass det vi trenger. Påmelding sammenkomst fredag, og overnatting fra fredag til lørdag/søndag, må følge påmeldingen til skyting. Betaling for mat fredag kveld, kr. 150 pr.p, må sendes samtidig som deltakeravgift skyting, men merkes, slik at vi ser hva som er hva. Husk å ta med mat for frokost lørdag morgen.

Nivå3
Etter at premieutdelingen for Vårkonkurransen er ferdig, lørdag ettermiddag, planlegger vi en nivå3 konkurranse. I den forbindelse har vi bestilt overnatting (Millionbygget) også fra lørdag til søndag. Mat for denne tiden må bli på hver enkelts forsorg.

Covid 19
Absolutt alt av momenter som er nevnt ovenfor kan bli endret eller fjernet hvis smittesituasjonen skulle tilsi det. Det kan skje fra nå og helt til arrangementet er over.
Ta kontakt hvis du har spørsmål, vi løser det meste.
Håper mange kan møte, slik at vi kan få en trivelig helg.
Mvh
Helge Gulbrandsen
Tlf: 46502141 jobb 48596530 privat.
midt-troms@nrof.no

 

24. -25. april

Setermoen