Vårkonkurransen 2020 i Midt-Norge

NROF avd Stjørdal og NROF avd Innherred innbyr til Vårkonkurranse på Frigården, Stjørdal, lørdag 18. April 2020 kl 09.00.
Alle må medbringe gyldig ID!

Vårkonkurransen er utsatt grunnet koronaviruset.

Konkurransen er åpen for alle medlemmer med godkjent skytenivå 2 og høyere. Det skytes både rifle og pistol. Det konkurreres i fire rifleklasser:

  • 1. Halvautomatiske armegevær, kaliber 7,62 mm
  • 2. Halvautomatiske armegevær, kaliber 5,56 mm sentertenning
  • 3. Repetergevær, kaliber 6,5 mm – 8 mm
  • 4. Klasse 4: Åpen klasse, halvautomatisk armegevær kaliber 5,56x45mm eller 7,62x51mm, senter- tenning

Av tidsmessige årsaker setter arrangør begrensning om at en ikke kan delta i mer enn to rifleklasser.

Pistol: Det brukes pistol i kaliber 9mm x 19 til 11,24 mm (.45ACP) Det skytes pistol bare en gang selv om en deltar i flere rifleklasser.

Skytterne må kjenne til det fulle reglement pkt 2.28 i skytereglementet. Reglementet ligger i biblioteket under Min side.

OBS: Uttak til internasjonale konkurranser: Det er kun skyting i rifleklasse 1 kombinert med «Tjenestepistol» som gir grunnlag for slikt uttak. Tjenestepistol er kort definert en pistol med maks 5 tommers løp og min 2,0 kg avtrekk (eks Glock 17 / P80). For detaljert beskrivelse se våpenreglementet pkt 1.18 (uttak) og 2.10.1 (Tjenestepistol).

Oppmøte senest kl. 09.00 i administrasjonsbygg ved skytterhuset på Frigården. Det vil bli solgt mat og drikke. Premieutdeling ca en halv time etter siste skyting.

Startkontingent 200 kroner. Tillegg 100 kroner for ekstra rifleklasse ut over den første.

Påmelding kan gjøres på nrof.no under aktiviteter for NROF Stjørdal, eller ved å sende påmelding med grad, navn, avdeling og rifleklasse(r) til vaarkonkurranse@gmail.com innen 15.04.20

Frigården ligger ved vei FV705 (Selbuveien). Ta til høyre ca 5 km fra Hell.Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om eller har andre spørsmål.

18. -18. april

Frigården skytebaner i Stjørdal