Vårkonkurranse på Østlandet

NROF avd. Ringerike inviterer til «NROF`s Vårkonkurranse i skyting»

Konkurransen er åpen for medlemmer fra hele landet.

Tid: Lørdag 27. april innen kl. 1000
Sted: Ringerike skytesenter på Buttentjern. Frammøte og registrering på skytterhuset ved elgbanen.

Veibeskrivelse:
http://www.ringerike-skytesenter.no/veibeskrivelse
Er noe uklart, ring 909 46 393.

Påmelding:
Skal skje pr e-post, innen 20. april til: ringerike@nrof.no
Skal inneholde: Grad, navn, lokalforening, kontaktinfo (tlf/e-post), hvilke klasse(r) en skal delta i. Det vil ikke være anledning å forandre klasse etter påmelding.
Hver skytter kan delta i maksimalt 2 klasser. Hver deltakelse er satt til kr. 200,-

Forhåndsbetaling:
Kontonummer: 2280.22.07380
Merk betalingen med: Vårkonk og «navn»

Våpenklasser:
Ved konkurransene er det våpenklasser som for NROF-mesterskapets program, dvs. det er mulig å konkurrere i NROFs 4 geværklasser i kombinasjon med NROFs pistolklasser. Av praktiske årsaker, er det bare mulig å delta i inntil 2 geværklasser for den enkelte skytter. Deltakerne skyter i kun 1 pistolklasse og pistolresultatet teller sammen med begge geværresultatene.
Deltakere må selv medbringe nødvendig ammunisjon. Deltakere fra arrangerende avd. vil få utlevert ammunisjon. Husk hørselvern.

Uttak internasjonal skyting
Konkurransene brukes som kvalifisering til internasjonal deltakelse i 2019. De kvalifiserte vil bli tilskrevet og tilbudt muligheten til å delta på en forhåndsbestemt internasjonal skytekonkurranse, som representant for NROF sentralt.

Med hilsen
NROF avdeling Ringerike
Torstein Dynna
909 46 393

27. -27. april

Ringerike skytesenter på Buttentjern