Webinar – Ordning for militært tilsatte og utdanningsreformen

NROF opplever fra tid til annen at medlemmer stiller spørsmål relatert til Ordning for militært tilsatte (OMT) og utdanningsreformen (URE). Vi har derfor valgt å arrangere et webinar for å informere om hva OMT og URE er, hvorfor det ble innført, hvilke erfaringer som er trukket så langt og videre utvikling.

– Til å hjelpe oss med å belyse noen av disse spørsmålene har vi fått med oss spennende innledere som jeg gleder meg til å høre på den 21. april, sier NROFs generalsekretær Erik Gustavson.

Tematikken belyses og debatteres av følgende innledere:

  • Kommandør Gro Thrane Øen og Oberst Terje Hanssen, Forsvarsstaben/HR – Hva er OMT og URE og hvorfor ble det innført
  • Sersjantmajor Ingar Lund, Forsvarssjefens sjefssersjant og NROF – OMT og URE sett fra «OR-søylen»
  • Brigader Lars Magnus Huse, Sjef Hærens våpenskole – Status OMT og URE i Hæren, med fokus på URE – utfordringer og muligheter
  • Oberst Marianne Døhl, Sjef Luftforsvarsstaben HR – OMT i Luftforsvaret, med fokus på hvordan Luftforsvaret  har tenkt utdanning, karriere og bærekraft

I tillegg har vi vært så heldige å få vår engasjerte president, Jørn Buø, til å være moderator.

NROF håper flest mulig melder seg på og deltar aktivt i debatten med spørsmål og synspunkter etter at paneldeltakerne har holdt en kort innledning hver.

Interesserte bes melde seg på ved å sende en e-post til ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no innen mandag 19. april.

Påmeldte vil bli tilsendt lenke til webinaret tirsdag 20. april.

Webinaret vil bli holdt via Zoom, og begynner klokken 18:30.

 

 

 

21. -21. april