Standplasslederkurs i Haugaland

NROF inviterer herved interesserte skyttere og avdelinger til å delta på standplasslederkurs på Blikshavn lørdag 29. august. Kurset er for skyttere som er tiltenkt rollen som standplassledere og som skal drive instruktørstøtte til skyttere opp til nivå 2. Kurset skal gi deltakerne en innføring i grunnleggende våpenbehandling, med fokus på sikkerhet og presisjon. Deltakerne skal også gis innsikt i NROFs skyte- og konkurransereglement på dette nivået.

Hovedmål

Hovedmålet for kurset er at deltagerne skal føle trygghet på å lede skytinger i NROF. Deltagerne skal også føle at de kan gi instruksjoner i grunnleggende våpenhåndtering og å bidra til at skytterne øker sin presisjon.

Målgruppe og deltakerforutsetninger

Målgruppen er alle skyttere i NROF som har gjennomført SELVSTENDIG SKYTTER KURS og som ønsker å lede skyting i NROF. Det er i tillegg en forutsetning for deltagelse på kurset at deltageren er funnet skikket og anbefalt av avdelingen.

Påmelding

Avdelingene bes nominere sine kandidater til NROFs sekretariat ved stale.sandholt@sekr-nrof.no innen 21. august.
Interesserte bes melde sin interesse til egen avdeling.

29. -29. august

Blikshavn