Sørlandspokalen 2020

NROF-avdelingene i Agder og Rogaland arrangerer i samarbeid med HV-08 Agder og NLF Rogaland militært feltskytingmesterskap på Evjemoen.

Avlyst grunnet Korona

Skyteprogram:

Programmet består av pistoldel med utlagt Glock P80, Mp5 del med utlagt Mp5, feltskyting og hurtig skyting med personlig rifle.

Deltakere må stille med rifle og ammunisjon. Totalt 60 skudd rifle og 100 skudd 9mm. (OBS: Kun NATO 9mm tillatt i stevnet. Sivil fabrikkammunisjon kan veksles)
NROF rifleklasser er gjeldende for klasseinndeling.

Antrekk: Feltuniform. Stridsvest, hansker, kne/albuebeskyttere kan benyttes, men ikke hjelm.

Program for Sørlandspokalen 2020

Fredag: Ankomst og registrering i brakke ULLA. Fra kl 18:00. Mulighet for test/innskyting av personlige våpen på 30 meter på Bane V.
Uformelt sosialt samvær i TV-stue med kveldsmat.

Lørdag: Frokost i TV-stue ULLA for forlagte deltakere, med smøring av egen matpakke.
Ankomst og registrering nyankomne/dagsdeltakere fra kl 08:00.
Deltakere i skytekonkurransen blir fordelt på lag med utgangspunkt
brakke ULLA.
Premieutdeling i TV-stue Brakke ULLA klokken 17:00.
Kl. 19:00 – 24:00: Bankett/kamerataften i Befalsmessen.

Søndag: 09.00: Frokost brakke Ulla. Rydding og utsjekk.

Forhåndsregistrering/påmelding:
Påmeldingsskjema
Registreringsfrist 24. april.
Deltakere registreres ved ankomst på brakke ULLA fra fredag 1. mai kl. 1800.

Betaling for alle aktiviteter på VIPPS, bankkort eller kontant ved fremmøte. Deltakere som ikke er forhåndsregistrert kan delta på ledig plass ved oppmøte. Deltakeravgift er 200.- pr klasse.

1. -3. mai

Evjemoen