Skyteinstruktørkurs

NROF inviterer avdelingene til å nominere godkjente og aktive Nivå 3 skyttere til å utdanne seg som skyteinstruktør i NROF. Sted: Informasjon kommer! Tid: 11.-14. november 2020.  Målgruppen Målgruppen er godkjente og aktive Nivå 3 skyttere i NROF som er påtenkt oppgaven som instruktører og/eller skyteleder ved egen avdeling. For å komme med på kurset må vedkommende søker være anbefalt av avdelingen. Forutsetning for deltagelse på kurset: Deltageren skal normalt være Videregående Skytter og skal ha deltatt på en eller flere av NROFs sentrale konkurranser og ha erfaring fra feltmessige skytinger. I tillegg kreves at skytteren har det antall registrerte skytinger som tilfredsstiller kravet til Aktiv Skytter på nivå 2. Dette skal fremgå under NROF skytter på ”Min side”. Avdelingen skal finne vedkommende egnet og anbefale vedkommende. Kandidaten bør ha erfaring som standplassleder og skyteleder i NROF avdelingen. At søkeren er aktiv som skytter, leder eller tillitsmann i andre skytterorganisasjoner er en fordel. Alle kurselever vil bli fortløpende vurdert under kurset. Dersom kurselever viser seg å ha tydelig manglende forkunnskap og erfaring om NROFs skytterorganisasjon, vil vedkommende straks bli informert om dette og få tilbakemelding om at man ikke får kurset godkjent. Alle som skal bli vurdert til kurset må forplikte seg til å kunne stille som instruktør for tre år, både lokalt og regionalt. Søknad Det er NROF-avdelingen som fremsender søknaden til NROFs sekretariatet på: stale.sandholt@sekr-nrof.no Søknaden skal inneholde navn og medlemsnummer. Frist for søknad settes til 10. oktober. Personlig fremsendte søknader vil ikke bli tatt med i vurderingen! Avdelingen skal være kjent med egne søkere og prioritere sine kandidater i rekkefølge, dersom de har flere.  Interesserte må derfor ta kontakt med egen avdeling for å fremme søknaden. Det er 10 plasser på kurset. NROF sekretariatet vil derfor måtte prioritere søknadene, mtp bla geografisk fordeling, avdelinger med stor aktivitet og avdelinger med manglende dekning. Økonomi NROF dekker reiseutgifter og opphold, men ikke lønn eller tapt arbeidsfortjeneste, under kurset. Detaljert informasjon om kurset med program blir gitt til kandidatene etter at deltakerne er tatt ut. Spørsmål kan rettes til Ståle Sandholt på tlf 22 47 82 49 eller stale.sandholt@sekr-nrof.no Velkommen til kurs. NROF

11. -14. november

Info kommer