Skyteinstruktørkurs 2022, uke 44

NROF inviterer herved de avdelinger som har behov for å få utdannet egne skyteinstruktører til å nominere godkjente og aktive Videregående Skyttere (N3) til å utdanne seg som skyteinstruktør i NROF.

Sted: Steinsjøen skytefelt på Øvre Romerike
Tid: 3.-6. november 2022. Fremmøte torsdag den 3. november innen kl 1800

Målgruppe
Målgruppen er godkjente og aktive Videregående Skyttere (N3) i NROF som er påtenkt oppgaven som instruktører og/eller skyteleder ved egen avdeling. For å komme med på kurset må vedkommende søker være anbefalt av avdelingen.

Forutsetning for deltagelse på kurset
Deltageren skal normalt være Videregående Skytter og skal ha deltatt på en eller flere av NROFs sentrale konkurranser og ha erfaring fra feltmessige skytinger. I tillegg kreves at skytteren har det antall registrerte skytinger som tilfredsstiller kravet til Aktiv Skytter på nivå 2.
Dette skal fremgå under NROF skytter på ”Min side”.
Avdelingen skal finne vedkommende egnet og anbefale vedkommende. Kandidaten bør ha erfaring som standplassleder og skyteleder i NROF avdelingen.
At søkeren er aktiv som skytter, leder eller tillitsmann i andre skytterorganisasjoner er en fordel.

Alle kurselever vil bli fortløpende vurdert under kurset. Dersom kurselever viser seg å ha tydelig manglende forkunnskap og erfaring om NROFs skytterorganisasjon, vil vedkommende straks bli informert om dette og få tilbakemelding om at man ikke får kurset godkjent.

Alle som skal bli vurdert til kurset må forplikte seg til å kunne stille som instruktør for tre år, både lokalt og regionalt.

Søknad
Det er NROF-avdelingen som fremsender søknaden til NROFs sekretariatet på: post@sekr-nrof.no
Søknaden skal inneholde navn og medlemsnummer.
Frist for søknad settes til mandag 3. oktober.

Personlig fremsendte søknader vil ikke bli tatt med i vurderingen! Avdelingen skal være kjent med egne søkere og prioritere sine kandidater i rekkefølge, dersom de har flere. Interesserte må derfor ta kontakt med egen avdeling for å fremme søknaden.

NROF sekretariatet vil prioritere alle søkere, mtp bla geografisk fordeling, avdelinger med stor aktivitet og avdelinger med manglende dekning.

Økonomi
NROF dekker reiseutgifter og opphold, men ikke lønn eller tapt arbeidsfortjeneste, under kurset.

Detaljert informasjon om kurset med program blir gitt til kandidatene etter at deltakerne er tatt ut.
Denne invitasjonen sendes også alle avdelinger på deres e-post.

3. -6. november

Steinsjøen skytefelt