Seniordag på Vestoppland

NROF Vestoppland invitere til Senior dag 21. september på Revhiholen skytebane, Gjøvik.

Tid: lørdag 21. september kl 0830
Sted: Revhiholen skytebane, Vesteråsvegen 340, 2822 Bybrua

Vi legger opp til en innholdsrik dag hvor vi vil besøke en nyrestaurerte motstands hytte i området.
Her skulle det den 7. mars 1944 tas imot et fly slipp, men dette ble oppdaget av tyskerne og det hele endte med en Tysk aksjon, hvor 2 mann dessverre mistet livet.
Det vil i tillegg til denne historien bli et foredrag av en meget interessant foredragsholder, som sitter inne med en mase kunnskap, om 2 verdenskrig.

Som alltid når befalingsmenn møtes må det til litt «edel kappestrid». Vi vil derfor ha litt enkle feltøvelser og skyting.
Første halvdel av dagen vil foregå ute, så ta med tilstrekkelig yttertøy etter været, feltuniform eller tilpasset antrekk benyttes.
Vi avslutter dagen med en middag.

Påmelding innen 14. september på e-post o-onsrud@online.no eller telefon: 91852997
Ber om at påmeldingen inneholder: Navn, telefon nr., og eventuell e-post addresse.

Kontaktperson
Onsrud Onar

NROF Vestoppland ønsker dere velkomne til Seniordagen.

21. -21. september

Revhiolen skytebane, Gjøvik.