Seminar – Aktuelle geopolitiske utviklingstrekk: Nordområdene

NROF Oslo inviterer i samarbeid med Forsvarets Høgskole til en aften på Gamle Logen mandag 2. november.

Dette seminaret er det 22. i rekken som avholdes på Akershus festning, hvor vi søker å sette fokus på geopolitiske utviklingstrekk – herunder politiske, militære og økonomiske.
De fire siste seminarene har hatt USA, Kina, Russland og Europa på agendaen.

Disse landenes interesser møter hverandre i Arktis. Noen er felles, andre er klart motstridende.
Det er også 100 år siden traktaten om Svalbard ble undertegnet.

For hele innbydelsen, samt påmeldingsinformasjon, trykk her (.PDF) Obs: Påmeldingsfrist 27. oktober.
Aftenen avsluttes med fellesmiddag for de som ønsker dette.

For å belyse problemstillingen er følgende panel satt sammen:

Arild Moe – senior forsker ved Fridtjof Nansens Institutt

Paal Hilde – førsteamanuensis ved Forsvarets Høgskole, tilknyttet instituttet for forsvarsstudier (IFS)

Lars-Jakob Alveberg – underdirektør olje og gassavdelingen i Olje- og Energidepartement

 

 

2. -2. november

Gamle Logen, Oslo