Corona avlyst! Regionsmesterskap Sørlandet 2020

Høye smittetall i regionen og ulike restriksjoner lokalt medfører at det er til det beste i nåværende situasjon å avlyse konkurransen.


NROF avd Lister inviterer til Regionsmesterskap i skyting for alle på Sørlandet ved Knivsland skytefelt, Farsund, lørdag 21. november 2020 kl 09.00
Årets Vårkonkurranser måtte kanselleres og er flyttet til høsthalvåret, og har samtidig skiftet navn. Regionsmesterskapet er identisk med Vårkonkurransene.
Alle må medbringe gyldig ID!

Konkurransen er åpen for alle medlemmer med godkjent skytenivå 2 og høyere. Det skytes både rifle og pistol. Det konkurreres i fire rifleklasser:
1. Halvautomatiske armegevær, kaliber 7,62 mm
2. Halvautomatiske armegevær, kaliber 5,56 mm sentertenning
3. Repetergevær, kaliber 6,5 mm – 8 mm
4. Åpen klasse, halvautomatisk armegevær kaliber 5,56x45mm eller 7,62x51mm, senter- tenning

Av tidsmessige årsaker setter arrangør begrensning om at en ikke kan delta i mer enn to rifleklasser.

Pistol: Det brukes pistol i kaliber 9mm x 19 til 11,24 mm (.45ACP) Det skytes pistol bare en gang selv om en deltar i flere rifleklasser.

Sekreteriatet vil bli bemannet fra kl 09.00. Oppmøte senest 40 minutter før tildelt oppropstid ved skytterhuset på 300m banen på Knivsland. Lagsoppsett og oppropstid vil bli sendt på epost innen fredag kveld den 20. november. Det vil bli solgt mat og drikke. Premieutdeling ca. en halv time etter siste skyting.

Påmelding kan gjøres på ved å fylle ut følgende skjema innen torsdag 19. november: https://forms.gle/LfHQbp6sV4h9teuU7

Startkontingenten er 200 kroner pr klasse.

Forhåndspåmelding på Vipps: NROF Lister #501447 eller til kontonummer: 3085.07.02019, merk betalingen med «Regionsmesterskap Sørlandet 2020 <navn navnesen>», innen 19. november.

Overnatting før Vårkonkurransen
Det er bra kapasitet på skytterhuset ved bruk av medbragt materiell.

Knivsland skytefelt ligger like NORD-ØST for Vanse i Farsund kommune, se link for beskrivelse: https://kart.1881.no?lat=58.1138705939044&lon=6.703076362609864&z=15&v=&r=&o=&layer=

Mvh
På vegne av styret i NROF avd. Lister
Daniel

21. -21. november