Regionsmesterskap skyting Nord-Norge 2023

NROF Midt-Troms arrangerer «NROFs Vårkonkurranse i skyting/Vårtreffen/Regionsmesterskap 2023»

lørdag 29. april 2023 på Setermoen.

Konkurransen er åpen for medlemmer fra hele landet. Frammøte direkte på skytebanen innen kl. 0900. De som ikke vet veien, tar kontakt for info. Eventuell matpakke og drikke for dagen medbringes av den enkelte. Vi prøver å få mat og drikke fra HV. Hvis det lykkes, sender vi ut mail om dette på et senere tidspunkt. Premieutdeling blir enten på skytebanen eller på Millionbygget, så snart resultatet foreligger.

Påmelding 
Påmelding avdelingsvis, på mail, innen mandag 4. april 2023 til: midt-troms@nrof.no
Deltakere fra NROF Midt-Troms må også melde seg på.

Påmelding skal inneholde:
Grad, navn, lokalforening, kontaktinfo (tlf/e-post), hvilke klasser en skal delta i. Medfølgende påmeldingsliste skal brukes.
Det er viktig at vi får inn påmeldingene innen fristen, pga. registrering. Resultatene vil dermed være klare tidligere. Det vil ikke være anledning å forandre klasse etter påmelding.

Deltakeravgift
er satt til kr.200 pr.p. for deltakelse i en klasse, og kr.300 pr.p. for deltakelse i to klasser. Samlet beløp for hver avdeling betales til kto.nr. 4776 1058769 innen påmeldingsfristen. Påmelding er ikke gyldig før pengene er på vår konto.

Klasser
Ved konkurransene er det våpenklasser som for NROF-mesterskapets program, dvs. det er mulig å konkurrere i 4 geværklasser (7.62 mm selvladerifle, 5.56 mm selvladerifle, boltrifle kaliber 6.5 – 7.92 mm og åpen klasse) i kombinasjon med pistolklassen (9 – 11.25 mm). Av praktiske årsaker, er det bare mulig å delta i inntil 2 klasser for den enkelte skytter.

For detaljer om arrangementene, program, reglement, etc, henvises til nettversjonen av invitasjonene, NROFs skytereglement eller til aktuelle kontaktpersoner. Hvis det er to skyttere som skal bruke samme våpen, MÅ dette opplyses om i påmeldingen. Det er IKKE anledning å endre på skytterlagene i tiden rett før konkurransen.

Ammunisjon
Deltakere må selv medbringe nødvendig ammunisjon. Deltakere fra arrangerende avd. vil få utlevert ammunisjon.(Blyfri). Husk hørselvern.

Spesielle forhold
Etter en intern evaluering i arrangørstaben, vil det bli foretatt noen innskjerpinger i arrangementet. Det nevnes antrekk, adgang til skiver før resultat er notert o.l. På alle standplasser, spesielt 200m forblir man på sitt skivenummer til ny beskjed kommer fra standplassleder. Snakking holdes på lavt nivå. Dette for at arrangementet skal bli sikrere og smidigere, og oppleves bedre, både for deltakere og arrangører.

Sosialt
I år er deler av Millionbygget ledig, og vi disponerer 3 8-mannsrom fra fredag til lørdag. HV trenger rommene på lørdag, så vi må vaske rommene etter oss. Som tidligere har vi tenkt å arrangere en sammenkomst for de av deltakerne som vil overnatte fra fredag til lørdag. Vi sørger for mat, mens hver enkelt sørger for drikke. Derfor trenger vi en egen påmelding for dette, slik at vi kan få på plass det vi trenger. Påmelding sammenkomst fredag, og overnatting fra fredag til lørdag, må følge påmeldingen for skyting. Betaling for mat fredag kveld, kr. 150 pr.p, må sendes samtidig som deltakeravgift skyting, men merkes, slik at vi ser hva som er hva. Husk å ta med mat for frokost lørdag morgen.

Ta kontakt hvis du har spørsmål, vi løser det meste: midt-troms@nrof.no
Håper mange kan møte, slik at vi kan få en trivelig helg.

Mvh
Helge Gulbrandsen, formann.
Tlf: 48596530

 

29. -29. april