Regionsmesterskap Midt-Norge 2021

NROF avd Stjørdal og NROF avd Innherred innbyr til Vårkonkurranse på Frigården, Stjørdal, lørdag 18. september 2021 kl 09.00

Alle må medbringe gyldig ID!

Konkurransen er åpen for alle medlemmer med godkjent skytenivå 2 og høyere. Det skytes både rifle og pistol. Det konkurreres i fire rifleklasser:

  1. Halvautomatiske armegevær, kaliber 7,62 mm
  2. Halvautomatiske armegevær, kaliber 5,56 mm sentertenning
  3. Repetergevær, kaliber 6,5 mm – 8 mm
  4. Klasse 4: Åpen klasse, halvautomatisk armegevær kaliber 5,56x45mm eller 7,62x51mm, senter- tenning

Av tidsmessige årsaker setter arrangør begrensning om at en ikke kan delta i mer enn to rifleklasser.

Pistol:
Det brukes pistol i kaliber 9mm x 19 til 11,24 mm (.45ACP) Det skytes pistol bare en gang selv om en deltar i flere rifleklasser. Skytterne må kjenne til det fulle reglement pkt 2.28 (Vedlegg 7) i skytereglementet.

Oppmøte senest kl. 09.00 i administrasjonsbygg ved skytterhuset på Frigården. Premieutdeling direkte etter siste skyting.

Startkontingent 200 kroner. Tillegg 100 kroner for ekstra rifleklasse ut over den første.

Påmelding må gjøres på nrof.no under aktiviteter for NROF Stjørdal og ved å sende påmelding med grad, navn, avdeling og rifleklasse(r) til vaarkonkurranse@gmail.com innen 10. september.

Frigården ligger ved vei FV705 (Selbuveien). Ta til høyre ca 5 km fra Hell. Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon om eller har andre spørsmål.

Overnatting før Vårkonkurransen
Det er bra kapasitet på hotellene i området, i tillegg kan det være mulig å leie rom på Værnes Garnison. Spørsmål om rom på Værnes garnison kan sendes på e-post til: phoias@mil.no

 

 

18. -18. september

Frigården, Stjørdal