Regionsmesterskap infanteriløp – Østlandet

NROF OSLO INVITERER TIL REGIONSMESTERSKAP INFANTERILØP

Lørdag 21. mai 2022

 

Sted: Løvenskjold 200 m skytebane i Bærum.

Start: Kl. 10:00.

Våpen: Ihht. NROF Rifle klasse 1, 2 eller 3. Våpen oppbevares under påsyn på standplass under løpet. N.B. Fra 1. august 2020 er ikke optikk med forstørrelse tillatt i klasse 2 og 3. Kammerflagg skal benyttes.

Registrering: Registrering og utdeling av startnummer fra kl 08:30 -09:00 på 200m standplass Løvenskjoldbanen

Gjennomføring: Orienteringsløp lengde ca 12 km, prøve i avstandsbedømming og måloppdagelse på post i teig, skyting gjennomføres rett før mål og meldingstjeneste leveres ved målgang.

Reglement: https://regelverk.forsvaret.no/fileresult?attachmentId=10890210

Tillegg: Hver enkelt feil på prøvene i løpet gir tillegg i tid i henhold til reglementet.

Klasseinndeling: Iht. militære klasser.

Deltagere: Alle som har våpenkort for rifle eller tjenestevåpen. Avdelingen har 8 lånevåpen tilgjengelige for de som ikke har.

Utstyr: Uniform, valgfritt sivilt fottøy kan benyttes, sivilt tøy med lange ermer og bukse kan benyttes.

Ammunisjon: Deltagere må medbringe egen ammunisjon.

Prøveskyting: Kl. 09:05-09:35 på 200m banen.

Påmelding: Påmelding innen onsdag 11. mai med navn, fødselsår, kjønn, adresse, tlf. epostadresse til https://forms.gle/6q5KKDaY5PyA97FS6

Startkontingent:
Innbetaling av startkontingent til konto 9710.20.05442 eller Vipps til 91001025

Innen 12.05.2022, merket” Infanteriløp 2022”.

Avgift kr 150 for NROF medlemmer, kr 250 for andre deltagere

Etteranmelding:
Før kl. 09:00 løpsdagen hvis ledig plass, kr 300

Alle påmeldinger/betalinger etter fristen 11. mai kvalifiserer som etter anmelding

Premiering: 1/3 klassevis premiering.

Garderobe: Ikke tilgjengelig

Parkering: Ved banen.

Spørsmål: Kan stilles til Felix Vaager, tlf. 48108666. e-post: felix@vaager.no

 

Avstandsbedømming under infanteriløpet i 2021

21. -21. mai

Løvenskiold, Bærum