REGIONSMESTERSKAP INFANTERILØP

NROF OSLO INVITERER TIL REGIONSMESTERSKAP INFANTERILØP

Lørdag 13. mai 2023

Sted:
Løvenskjold 200 m skytebane i Bærum.

Start:
Kl. 10:00.

Våpen:
Ihht. NROF Rifle klasse 1, 2 eller 3. Våpen oppbevares under påsyn på standplass under løpet. N.B. Fra 1. august 2020 er ikke optikk med forstørrelse tillatt i klasse 2 og 3. Kammerflagg skal benyttes.

Registrering:
Registrering og utdeling av startnummer fra kl 08:30 -09:00 på 200m standplass Løvenskjoldbanen

Gjennomføring:
Orienteringsløp lengde ca 12 km, prøve i avstandsbedømming og måloppdagelse på post i teig, skyting gjennomføres rett før mål og meldingstjeneste leveres ved målgang. Reglementet finnes på: https://www.nrof.no/wp-content/uploads/2023/01/Vedlegg-4-Prosedyre-for-gjennomforing-av-prove-til-infanterimerke.pdf

Tillegg:
Hver enkelt feil på prøvene i løpet gir tillegg i tid i henhold til reglementet.

Klasseinndeling:
Iht. militære klasser.

Deltagere:
Alle som har våpenkort for rifle eller tjenestevåpen. Avdelingen har 8 lånevåpen tilgjengelige for de som ikke har.

Utstyr:
Uniform, valgfritt sivilt fottøy kan benyttes, sivilt tøy med lange ermer og bukse kan benyttes.

Ammunisjon:
Deltagere må medbringe egen ammunisjon.

Prøveskyting:
Kl. 09:05-09:35 på 200m banen.

Påmelding:
Påmelding innen onsdag 3. mai med navn, fødselsår, kjønn, adresse, tlf. og epostadresse til vangli@online.no. Inkluder i emnefeltet «Påmelding Infanteriløp 2023». Påmelding bekreftes fortløpende pr. E-post.

Startkontingent:
Innbetaling av startkontingent til konto 9710.10.62965 eller Vipps til 93840273 (Bent Vangli) innen 4.05.2023, merket” Infanteriløp 2023”. Vær sikker på at ditt navn fremkommer i betalingen.
Avgift kr 150 for NROF medlemmer, kr 250 for andre deltagere

Etteranmelding:
Før kl. 09:00 løpsdagen hvis ledig plass, kr 300
Alle påmeldinger/betalinger etter fristen 11. mai kvalifiserer som etteranmelding

Premiering:
1/3 klassevis premiering.

Garderobe:
Ikke tilgjengelig

Parkering:
Ved banen.

Spørsmål:
Kan stilles til Bent Vangli, tlf. 93840273. e-post: vangli@online.no. Inkluder i emnet for E-post «Spørsmål Infanteriløp 2023».

13. -13. mai