Regionsmesterskap i Midt-Troms

NROF Midt-Troms arrangerer «NROFs Regionsmesterskap i skyting 2020» lørdag 19. sep. 2020 på Setermoen. Arrangementet er til erstatning for Vårtreffen som måtte avlyses grunnet Corona-krisen.

Konkurransen er åpen for medlemmer fra hele landet. Frammøte direkte på skytebanen innen kl. 0900. De som ikke vet veien, tar kontakt for info. HV støtter oss med mat og drikke på skytebanen. Premieutdeling blir enten på skytebanen eller på Millionbygget, så snart resultatet foreligger.

Påmelding
Påmelding avdelingsvis, på mail, innen lørdag 22.aug. 2020 til:
midt-troms@nrof.no
Alternativt på tlf: 46502141 jobb, 48596530 privat.
Deltakere fra NROF Midt-Troms må også melde seg på.
Påmelding skal inneholde: Grad, navn, lokalforening, kontaktinfo (tlf/e-post), hvilke klasser en skal delta i. Medfølgende påmeldingsliste skal brukes. Det er viktig at vi får inn påmeldingene innen fristen, pga. registrering.

Resultatene vil dermed være klare tidligere. Det vil ikke være anledning å forandre klasse etter påmelding. Deltakeravgift er satt til kr.200 pr.p. Samlet beløp for hver avdeling betales til kto.nr. 4776 1058769 innen påmeldingsfristen. Påmelding er ikke gyldig før pengene er på vår konto.

Ved konkurransene er det våpenklasser som for NROF-mesterskapets program, dvs. det er mulig å konkurrere i inntil 4 geværklasser (7.62 mm selvladerifle, 5.56 mm selvladerifle, boltrifle kaliber 6.5 – 7.92 mm og åpen klasse) i kombinasjon med pistolklassen (9 – 11.25 mm). Av praktiske årsaker, er det bare mulig å delta i inntil 2 klasser for den enkelte skytter.

For detaljer om arrangementet, program, reglement, etc, henvises til nettversjonen av invitasjonen, NROFs skytereglement eller til aktuelle kontaktpersoner. Hvis det er to skyttere som skal bruke samme våpen, MÅ dette opplyses om i påmeldingen. Det er IKKE anledning å endre på skytterlagene i tiden rett før konkurransen.

Deltakere må selv medbringe nødvendig ammunisjon. Deltakere fra arrangerende avd. kan få utlevert ammunisjon.(Blyfri). Husk hørselvern. Konkurransen gjelder IKKE som uttak til skyting i utlandet.

Etter en intern evaluering i arrangørstaben, vil det bli foretatt noen innskjerpinger i arrangementet. Det nevnes antrekk, adgang til skiver før resultat er notert o.l. Dette for at arrangementet skal bli sikrere og smidigere, og oppleves bedre, både for deltakere og arrangører.

Sosialt
Oppdatering 1.juli: Forsvaret har selv behov for millionbygget denne helgen. Oppmøte blir med det direkte på skytebanen lørdag 19. september innen klokken 09:00.

NIVÅ 3
Etter at premieutdelingen for Regionsmesterskapet er ferdig, lørdag ettermiddag, planlegger vi en nivå 3 konkurranse, muligens også på søndag.

Påmelding til nivå 3 konkurransen, gjøres på «Min side».
Påmeldingsfrist Nivå 3 er lørdag 12.sep.

Koronarestriksjoner på aktuelt tidspunkt, skal overholdes.
Ta kontakt hvis du har spørsmål, vi løser det meste.
Håper mange kan møte, slik at vi kan få en trivelig helg.

Mvh
Helge Gulbrandsen
Tlf: 46502141 jobb 48596530 privat.
midt-troms@nrof.no

19. -20. september

Setermoen