Psyops-Webinar

NROF har vært heldige å få med to dyktige innledere som begge kan bidra med god fagkunnskap.

Generalløytnant (R) Morten Haga Lunde gikk av med pensjon fra Forsvaret på tampen av fjoråret, etter å ha vært sjef for Etterretningstjenesten i fem år. Han har i tillegg vært både nestkommanderende og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, og sjef for operasjons- og beredskapsavdelingen i Forsvarsdepartementet i tillegg til en rekke andre stillinger i Forsvaret.

Brigader (R) Roy Hunstok har en variert og spennende militær bakgrunn som blant annet inkluderer utvikling og implementering av NATO Response Force, tre år som sjef for NATOs operative evalueringer, samt arbeid med blant annet hybride trusler i NATO. Hunstok har de siste fire årene vært avdelingsdirektør i avdeling for Sikkerhetsstyring og Stabssjef i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, og har derigjennom en sentral rolle hos NSM når det gjelder tematikken.

Lundes innlegg har tittelen «Hva er påvirkningoperasjoner og hvordan kan vi forberede oss på at dette benyttes i forbindelse med militære operasjoner», mens Hunstoks innlegg heter «Har Norge en nasjonal evne til å håndtere Hybride trusler?»

NROF håper at så mange av våre medlemmer som mulig ønsker å benytte seg av muligheten til å lære av våre to høyst kompetente innledere. Vi minner samtidig på at det i høst ble produsert en rekke videoer om hybrid krigføring og påvirkningoperasjoner. Lenke til disse finner du ved å logge inn på «Min side» og finne mappen «Dokumenter og informasjon» i vårt bibliotek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påmelding gjøres per e-post til ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no innen fredag 5. mars.

Webinaret varer i tidsrommet 18:30 – 20:00.

Vel møtt!

9. -9. mars

Zoom