Pilot Reservistklasse MR223 LS2023

I samarbeid med sjef HV har NROF fått på plass muligheten for at alle medlemmer i NROF kan delta i en egen reservistklasse for HK MR223 ifm militært NM på Landsskytterstevnet 2023.
Dette vil være en pilot, for å se på potensialet i dette. Reservistklassen vil skyte i forkant av Mil NM Klassen

Invitasjonen til Mil NM vil komme i begynnelsen av mai.
Det vil i invitasjonen være en egen bestemmelse om at de som ikke blir tatt ut til å representere sitt HV–distrikt Mil NM, kan skyte MR223 klassen gjennom NROF hvis de er medlem der. Dette for å unngå uklarheter for det personellet dette måtte gjelde.

Foreløpige detaljer:

Tid:
Tirsdag 1. august gjennomføres programmet for reservistklassen, samtidig med innledende baneskyting for klasse 5 i DFS.

Påmelding
Påmeldingen vil foregå gjennom Mitt DFS, der DFS vil opprette en egen reservisklasse MR223.
Hver enkelt skytter må registrere seg inn her og endre klasse eller opprette ny skytter ID i riktig klasse.

Påmeldingsavgift
Hver enkelt betaler ordinær påmeldingsavgift 2060 kr
Arrangement avgift 750
Premieinnskudd 920
Innskudd DFS 390
(NROF vurdere å støtte hver skytter med et beløp for å redusere kostnaden.)

Skyteprogram
Felt (Mil NM Program)
Stang og felthurtig (LS/Mil NM program)
Bane (Mil NM Program)
Det gjennomføres ikke finaleskyting for Reservistklassen MR223

Premiering
Standard beger (Sølvbeger med LS VOSS)
(NROF ser på ekstra premiering for vinner enkeltøvelser og sammenlagt.)

Våpenkontroll
HK MR 223 ihht til NROF skytereglement klasse 2. NROF følger opp våpen kontroll med egne kontrollører.

Antrekk
Reservistklassen skyter i vanlig fritidsklær.

1. -1. august

Voss