Påvirkningsoperasjoner – Webinar

Norske Reserveoffiserers Forbund er opptatt av å bidra med informasjon til medlemmene og andre, slik at de kan delta aktivt i debatten rundt forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål med relevant informasjon. Dette gjør vi blant annet gjennom bladet Pro Patria, seminarer og webinarer.

Vi utsettes stadig for falske nyheter, desinformasjon og forsøk på å så mistillit til befolkningen, militære styrker og styrende myndigheter. Frivillige organisasjoner med et landsomfattende og tillitsbasert nettverk, som NROF, kan spille en rolle i å dempe slike utfordringer.

Konflikten rundt Ukraina viser godt hvordan Russland kombinerer forskjellige metoder for påvirkning: militær styrkeoppbygging, brutalt diplomati med trusler og beskyldninger, informasjon, og muligens også større cyberangrep.

NROF inviterer med dette til et åpent webinar om påvirkningsoperasjoner i Norge den 9. februar klokken 18:00

Webinaret er åpent for alle, og det digitale møterommet åpner klokken 17:30 den 9. februar. Du finner webinaret her: https://us06web.zoom.us/j/84529207015?pwd=RnBDS0hDdzZqRkFwT1ZqOTBSZ1BtZz09

 

Geir Hågen Karlsen

For å belyse tematikken stiller oberstløytnant Geir Hågen Karlsen fra Forsvarets Høgskole som innleder. Han er hovedlærer innen strategisk kommunikasjon, og vil blant annet snakke om det vi ser av påvirkning til daglig i Norge og Vesten.

Eksempler på dette kan du lese her:

Divide and rule: ten lessons about Russian political influence activities in Europe Skrevet av Geir Hågen Karlsen

Søreide om IT-angrepet man mener Kina står bak: – Ikke akseptabelt NRK-artikkel

 

Spørsmål om webinaret eller til innlederen kan sendes inn på forhånd til ole.k.haagenrud@sekr-nrof.no hvis ønskelig. Det blir rom for å stille spørsmål og gi kommentarer underveis i webinaret.

9. -9. februar

Zoom