Bli med på vinterkurs i 2020

Hva gjør du hvis du går gjennom isen på vinteren? Og hva gjør makkeren din? Vinterlandskapet ligger der hvitt og fint, men du vet ikke hvor du er. Hvordan tar du vare på deg selv da? Kan du bygge overnatting ute? Hvordan håndterer du frostskader? Tenk at du har tung sekk, går på ski og har en skadet kollega i pulken som du trekker.

Bli med på nordisk vinterkurs
Kurset omfatter grunnleggende vintertjeneste; vinteroverlevelse, skimarsj, vinterbivuakk, nødbivuakk, sanitet med fokus på kulde og vinter, isredning med mer.

Kurset holdes på engelsk og det vil være deltagere fra flere land. Avhengig av forkunnskaper, deles deltagerne inn i grupper. Det vil være en kursavgift på kr. 1000,-. Det er full pensjon og deltagerne tar kun med seg personlig vinterutstyr.

Vi planlegger å sende 2-4 medlemmer. Send oss et motivasjonsskriv med hvorfor du vil være med på kurset – send til Ståle Sandholt (stale.sandholt@sekr-nrof.no) innen 5. desember i år.

Kurset er et samarbeid mellom de nordiske reserveoffisersforbundene og gjennomføres i Sverige. Ånn Kursgård ligger i Jämtland, 13 mil fra Trondheim. NROF-medlemmer får, i henhold til bestemmelsene i NROFs reiseregulativ, refundert reise og opphold som overstiger kr. 1500,-. Egenandelen blir således totalt på kr. 2500,-.

1. -8. mars

Ånn Kursgård i Jämtland