Offisersball Sverige

Reservofficerssällskapet i Svealand, ROSIS, inviterer til offisersball i Stockholm den 10. september.

NROFs medlemmer er velkomne til å delta. Deltakelsen dekkes ikke av NROF sentralt.

Ytterligere informasjon og påmelding finner du på ROSIS sine nettsider.

10. -10. september

Stockholm