NROFs Regionsmesterskap 2021 Østlandet

NROF avd Øvre Romerike inviterer til Korrespondanseskyting

Nå med en liten justering av pris og mulighet for avdelingsvis påmelding.
Dagens usikre situasjon knyttet til smittevern mot Covid-19 gjør at NROF må tenke nytt. NROF synes det er viktig å opprettholde aktivitet og gi et adekvat tilbud til medlemmene innenfor de gjeldene og stadig skiftende forutsetninger. Forbundsstyret har bedt sekretariatet å jobbe aktivt for å finne nye måter å gjennomføre planlagte aktiviteter på, innenfor gjeldende smittevernsregime (Virtuelle løsninger etc). Sekretariatet har i samarbeid med Skyteutvalget forsøkt å beskrive alternativer til gjennomføringen av sentrale skyteaktiviteter.

NROF ønsker å teste ut gjennomføringsformen korrespondanseskyting i forbindelse med Regionsmesterskapene. Korrespondanseskyting innebærer at alle påmeldte deltakere skyter på hjemmebane og sender inn sine resultater til arrangøren. Da unngår man unødvendig reising og omgang med potensielle smittebærere. Det er enklere å overholde avstander og smittevern lokalt, da det ofte er færre deltakere og mer oversiktlige forhold.

Tid

Konkurransen gjennomføres i perioden 1. mai til 31.mai og er åpen for medlemmer fra hele regionen. Alle deltakere skyter alle øvelsene i hele programmet i løpet av de 16 sammenhengende dagene f.o.m. en helg t.o.m to helger etter, dvs 3 påfølgende helger og ukedagene mellom.

Påmelding

Den enkelte må selv sørge for at påmelding og betaling er registrert både på E-post og Min side før skyting gjennomføres og resultater fremsendes arrangøren. Siste frist er mandag 31. mai.
E-post: ovreromerike@nrof.no
Tlf: 932 53 365 (Knut Olav)
Betaling: Vipps kr 50,- per rifleklasse til 932 53 365. Skriv navn og klasse i meldingen når du Vippser.

Deltakere fra arrangøravdelingen må også melde seg på.
Påmelding skal inneholde:
• Navn
• Avdeling
• Kontaktinfo (tlf/e-post)
• Hvilke klasser en skal delta i.
Det er viktig at vi får inn individuelle påmeldinger innen fristen, pga. registrering.
Det vil ikke være anledning å forandre klasse etter påmelding. Deltakeravgift er satt til kr 50 per klasse man deltar i. Påmelding er ikke gyldig før pengene er på Vipps.

Avdelingsvis påmelding

Avdelinger kan melde inn sine deltakere samlet, samtidig som resultater fremsendes. NROF Øvre Romerike setter pris på om avdelingene da kan varsle i forkant at man planlegger på å gjennomføre en aktivitet og at det vil komme en samlet registrering/betaling når avdelingene har gjennomført sitt arrangement. Avdelingene må da forestå en samlet innbetaling på Vipps, i henhold til antall deltakere.

Registrering Min side

Alle deltakere som ønsker å få arrangementet registrert på Min side, må selv registrere seg på Min side hos NROF Øvre Romerike, Skyteaktivitet NIVÅ 2 – NROF – Vårkonkurranse, 1.mai 2021.

Klasser

Skytterne kan delta i inntil 2 geværklasser og en pistolklasse, ref NROFs skytereglement.
Konkurransen teller med i et eventuelt uttak for deltagelse i utlandet.

Resultatservice

Straks etter siste gjennomføring og senest i løpet av 16.mai må resultater fremsendes arrangøren. Samlet resultatliste vil bli returnert snarest til avdelingene og lagt ut på NROFs biblioteket. Premier til deltakerne vil bli sendt ut samlet til avdelingene, for videre distribusjon til den enkelte.

Hvordan

• Man må stole på ærlighet og redelighet lokalt, slik at programmet følges slik det er.
• Programmet kan, hvis ønskelig, deles opp, slik at rifle og pistol kan skytes på ulike arenaer på ulike dager. Delkonkurranser for 25m pistol, 100m rifle og 200m/300m rifle kan skytes ved ulike anledninger, når den enkelte avdeling lokalt har tilgang til baner.
• Alle øvelser på samme arena må fullføres sammenhengende. Det tillates ikke å skyte noen pistoløvelser en dag og resten en annen dag.
• Man tillates kun en tellende gjennomføring og dette må avtales/bestemmes før man starter. Det er lite sportslig å skyte flere forsøk, for så i etterkant å plukke ut det beste resultatet.
• Det er ikke tillatt med justeringer og tilpasninger av programmet. Her nevnes spesielt fremsprangsøvelsene, som skal gjennomføres slik de er beskrevet. Dersom man ikke er i stand til å løpe den oppsatte distansen skal serien settes til null poeng.
• Hver avdeling kan arrangere hver av øvelsesgruppene 200m/300m, 100m og 25m flere ganger og flere steder, slik at flere av medlemmene har mulighet til å delta.
• Det konkurreres i samtlige rifleklasser (1-4) og resultatene i de aktuelle klassene kombineres med resultatet fra én pistolskyting («Standard» eller «Tjeneste») som under normale Regionsmesterskap/Vårkonkurranser.
• Arrangørene henstilles om å tilrettelegge for deltagelse i inntil to rifleklasser for hver skytter, slik det normalt ville vært.
• Lokalavdelinger kan gå sammen om gjennomføring av arrangementene såfremt det er skjer i samsvar med gjeldende smittevernregler.

Velkommen

Knut Olav Brecke
Leder NROF avdeling Øvre Romerike

31. -31. mai

Østlandet