NROFs Formannskonferanse 2021

Årets Formannskonferanse legges til helgen 20.-21. november. Dette grunnet hensynet til smittevern og håpet om at vi igjen kan møtes fysisk.

Årets Formannskonferanse legges til Akershus festning og vil samtidig markere forbundets 125-års jubileum.

Det er sendt egen invitasjon til alle avdelinger og spesielt inviterte gjester.

20. -21. november