NROFs feltidrettsløp 2019

NROF avd Kristiansand inviterer til årets feltidrettsløp lørdag 12. oktober 2019.

Fremmøte: Luftforsvarets skolesenter, Kjevik (LSK), Kjevikveien 80, 4657 Kjevik.
Start: Kl.: 10:00 (fremmøte senest kl. 0900)

Deltakere
Følgende kan delta;
– NROF-medlemmer
– Militært personell i tjeneste konkurransedagen, og vernepliktig personell som har gjennomført førstegangstjeneste
– HV-personell

Påmelding
Påmelding sendes Meland, Ole Morten, på e-post: olmortem@online.no innen 27. september 2019
Påmelding skal inneholde;
– grad og navn (etternavn og fornavn)
– klasse/ fødselsdato
– avdeling

Startavgift
Kr 150,- Forskuddsbetales innen 27. september til kontonr.: 3000.21.76161
Merk innbetalingen med: Feltidrettsløp 2019 og deltakerens navn

Våpen
Avdelingen har noen våpen til utlån, men deltakerne må medbringe egne våpen til skytedelen av konkuransen. NB! Ammunisjon til eget våpen må medbringes av den enkelte deltaker. Ved lån av avdelingens våpen kan ammunisjon kjøpes til rimelige priser. Avd. holder ammo til eget personell.

Overnatting
Det er flere mulige overnattingssteder i nærheten, bl.a Hamresanden camping. Hytter eller leiligheter kan bestilles på nett – https://campingplassen.no/?cookieChecked=true eller tlf 38 05 87 87. Militært personell kan anmode om overnatting ved LSK.

NB! Eventuell etteranmelding, rettelser eller spørsmål etter 27. september MÅ gjøres pr telefon til Meland (916 85 537).

Vel møtt!

Vedlegg: Reglement – NROFs feltidrettsmerke

12. -12. oktober

Luftforsvarets skolesenter, Kjevik (LSK), Kjevikveien 80, 4657 Kjevik