NROFs 22LR-mesterskap 2019

NROF Avd. Kongsberg arrangerer NROFs 22LR-mesterskap i skyting, lørdag 31.08.2019 på Heistadmoen. Samtidig eller direkte i etterkant av, NROF-mesterskapet. Det blir mulighet til å delta på begge mesterskapene den samme dagen.

For detaljer gå inn på: https://www.nrof.no/aktivitetskalender/nrof-mesterskapet-skyting/

31. -31. august