NROF Skyteinstruktørkurs 2023

Kurset gjennomføres i Steinsjøen i perioden 24.-27. august 2023, torsdag 24. kl 1200 til søndag 27. kl 1500.

Alle deltakere må nomineres av egen avdeling. Det er ikke anledning til å nominere seg selv. Alle slike henvendelser vil bli henvist til egen avdeling.

Søknadsfrist innen 30.juni til post@sekr-nrof.no

Detaljer vil bli sendt til avdelingene og de uttatte deltakerne.

24. -27. august

Steinsjøen skytefelt