NROF-mesterskapet skyting

NROF Avd. Kongsberg inviterer til NROF-mesterskapet i skyting (nivå 2) lørdag 31.08.2019 på Heistadmoen. Samtidig eller direkte i etterkant av dette, vil NROFs 22LR-mesterskap bli arrangert på Heistadmoen slik at det blir mulighet til å delta på begge mesterskapene den samme dagen.

Administrativt
Oppmøte: Heistadmoen Skytefelt, Skuddheim (skytebaneadministrasjonen)
Tid: Lørdag 31. august 2019 kl. 10:00
Påmeldingsfrist: 20. august 2019
Påmelding skjer pr E-post til: nrof.kongsberg@gmail.com
Påmeldingsavgift: 200,- NOK pr. start/konkurranse (betales på VIPPS (nr: 517497) senest 28. august.

Påmeldingen på epost må inneholde:
• Navn og grad på deltager(e)
• NROF-avdeling
• Skytenivå som den enkelte skytter er godkjent for (nivå 2 må bekreftes fra Forbundet/medlemskort)
• E-post adresse og mobiltelefonnummer til kontaktperson(er)
• Hvilke konkurranse(r) og klasse(r) den enkelte ønsker å delta i.

De som ønsker å få skytingen godkjent som NROF-skyting må i tillegg melde seg på via NROFs hjemmeside (vi får kun gjort dette for egne medlemmer).
Premieutdeling asap etter stevneslutt. Alle må selv medbringe mat og drikke for dagen. Det blir ingen forpleining i regi av arrangøren. Husk også vernebriller, hørselvern og kammerflagg. Det planlegges at funksjonærene skyter flest mulig av øvelsene dagen før.
Dersom du har spørsmål, kan disse rettes til Rune Poortman, tlf: 970 20 208.

Overnatting
Det er stor aktivitet på Heistadmoen på det aktuelle tidspunktet og vi har ikke fått tilgang på rom på Heistadmoen. De som trenger overnatting må derfor dessverre henvises til andre overnattingssteder i Kongsberg.

Gjennomføring av mesterskapene
Oppstarten av 22LR-mesterskapet vil bli koordinert med N2-mesterskapet og vil avhenge av hvor mange som ønsker å skyte de ulike konkurransene. De som skal skyte begge mesterskapene vil etter planen starte med N2-mesterskapet slik at gjennomføringen blir mest mulig effektiv. Oppstarten av 22LR-mesterskapet blir så raskt som mulig etter at den enkelte har skutt ferdig N2-mesterskapet. Vi setter opp lagene som skal skyte basert på hvem som melder seg på hva.
Den enkelte må selv medbringe våpen og ammunisjon. Se NROFs skytereglement for detaljer ang. skyteprogram, ammobehov etc. Begge mesterskapene involverer skyting med både rifle og pistol.
Alle våpen vil bli kontrollert. Det vil ikke bli gitt anledning til innskyting av våpen i forbindelse med konkurransen ut over det som ligger i selve skyteprogrammet.

NROF-mesterskapet (nivå 2)
Konkurransen vil gjennomføres etter siste utgave av NROF’s skytereglement. Det vil bli skyting med Pistol og Rifle
og skytterne vil kun få anledning til å delta i maksimalt 2 rifleklasser. Startkontingent skal betales for hver klasse.
Det vil være mulig å konkurrere i følgende rifleklasser (se skytereglementet for flere detaljer):
• Klasse 1 (7,62 automatgevær)
• Klasse 2 (5,56 automatgevær)
• Klasse 3 (Repetergevær)
• Klasse 4 (Åpen klasse, 5.56×45 – 7.62x51mm automatgevær)
Pistolskytingen gjennomføres kun en gang av den enkelte og teller evt. sammen med begge rifleklassene om man
skyter to klasser.

22LR-mesterskapet
Konkurransen vil gjennomføres etter siste utgave av NROF’s skytereglement.

Hvordan finne fram?
Skytingen foregår i Heistadmoen skytefelt. Skytefeltet ligger rett ovenfor leiren – på motsatt side av veien (mot vest).
Adresse til kantinebygning ved oppkjøringen til skytefeltet: Hedenstadveien 350, 3618 Skollenborg (Kongsberg)
(Denne adressen kan brukes i gulesider.no, visveg.no og google maps. Har ikke forsøkt den i en GPS men den vil sannsynligvis
fungere der også)
Fra veikrysset ved kantinebygget følger man veien oppover (vestover) over en ferist og opp i skytefeltet til man
kommer til skytebaneadministrasjonen, Skuddheim. Banene vi skal bruke ligger videre oppover i skytefeltet til
høyre og venstre for Skuddheim. Se kart-tavle ved Skuddheim.

Invitasjonen i pdf inneholder også kart.

Med vennlig hilsen
Rune Poortman
Formann NROF Avd. Kongsberg
tlf: 970 20 208.

31. -31. august

Heistadmoen Skytefelt, Skuddheim