NROF-mesterskap i feltidrett

NROF avd. Oslo innbyr til NROF-mesterskap i feltidrett i nærområdet til Løvenskiold skytebane lørdag 10. november.

Konkurransen er delt i følgende tre deler:
1. Kartlesing fra stasjonspunkt
2. Feltskyting med rifle, Løvenskiold 200 m bane (NB skyting på 100 m)
3. O-løp, start i skytebanens umiddelbare nærhet.

Fremmøte til kartlesing og start kl 0900. (oppmøtested vil meddeles deltagerne en uke før)

Deltagerne må selv stå for transport til de påfølgende øvelsene

Premie og merkeutdeling umiddelbart etter fullført konkurranse. Enkel servering mens vi venter på premiene.
Påmelding sendes til eggul@equinor.com innen 1. november og skal inneholde, navn, avdeling, våpenklasse og fødselsår. De som ønsker registrering av skyteaktivitet må også melde seg på via www.nrof.no\Min Side.

Påmeldingsavgift kr 200,- betales ved oppmøte.

Deltagerne må medbringe:
• Kompass
• Blyant
• Sikkerhetsnål
• Hørselvern
• Våpen og ammunisjon (behov for lån av våpen må meldes på forhånd)

I skytingen kan det valgfritt benyttes rifle klasse 1, 2, 3 eller 4 i henhold til NROFs skytereglement. For klasse 4 er det ikke tillatt bruk av tofot. Det vil bli anledning til fem prøveskudd. Det vil medgå intil 50 patroner.

Velkommen!
NROF avd. Oslo Idrett

Spørsmål til Egil Gulliksen på tlf. 41 40 21 69 eller e-post som angitt over.

Detaljert om Konkurransen:
Kartlesing:
Fra stasjonspunkter med 10 mål som er angitt med beskrivelse og utpekt med sikterør. Disse skal plottes korrekt på kartet med nålestikk og identifikasjon av målnr. Maks poengsum er 10 pr punkt, fradrag pr mm feil i henhold til avstanden til målet. Dersom målet er plottet feil mer en ½ avstanden til målet blir det ingen poeng. Maksimal tid for gjennomføring er 30 minutter, 3 poeng trekk pr påbegynt minutt overskridelse.

Maksimalt 100 poeng

Skyting:
Feltskyting med rifle med følgende program:
Alle skytinger starter med våpen ladd og sikret, anleggstilling på ild. Begge standplasser har 5 feltfigurer: C20, 8×22 (vertikal), D30, 13×40 (horisontal) og Småen. Det skytes på 100 m avstand.

Standplass 1:
Liggende skytestilling
Tid: 70 sekunder
15 patroner:
fritt fordelt i 2 magasiner for selvladegevær.
3 magasiner eventuelt ladeskinner for repetergevær.

Standplass 2:
Knestående, deretter liggende skytestilling.
Tid: 80 sekunder
15 patroner:
5 (kne) + 10 (ligg) fordelt i 2 magasiner for selvladegevær.
3 magasiner eventuelt ladeskinner for repetergevær.
Det skal skytes tomt før bytte av stilling

Truffet figur gir 2 poeng. Treff gir 2 poeng. Maksimalt 80 poeng

O-løp:
Forholdsvis enkel løype, 3-4 km, med stipulert vinnertid 9 minutter pr km løypelengde. Stipulert vinnertid gir 80 poeng. Det gis 1 poeng fradrag pr minutt dårligere enn stipulert vinnertid, eventuelt tillegg for raskere tid.

Merkekrav:
Basis poengsum beregnes som gjenomsnittet av de 10% beste poengsummene
Merkekrav beregnes ved prosentvise fradrag fra basis poengsum:

MI: 45% MII: 35% MIII: 45% MIV: 50%
MV: 60% MVI: 70% MVII: 80% MVIII: 80%

10. -10. november

Løvenskiold skytebane