NROF Mesterskap Feltidrett

NROF Oslo inviterer til NROF Mesterskap i Feltidrett i Bærum lørdag 14. august 2021.

Konkurransen utgjør samtidig Nordisk Mesterskap i Feltidrett, som en del av feiringen av NROFs 125 års jubileum. Arrangementet er åpent for alle som ønsker å delta fra de nordiske land, i tillegg til offisielle representanter fra de nordiske reserveoffisersforeninger.

Konkurransen er delt i følgende 3 deler:

  1. Feltskyting med pistol, NOP seksjon av Løvenskiold 25 meter pistolbane
  2. Kartlesing
  3.  O-løp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere i NROF mesterskapet vil automatisk delta i det nordiske mesterskapet, hvor de beste blir tellende i lagkonkurransen.

Utfyllende informasjon og påmelding finner du her (PDF)

Forlegning

NROF har nå klart å skaffe tilveie et lokale ikke langt fra konkurransestedet hvor det er mulig å overnatte på feltseng. Prioritet gis til utenlandske deltakere. Blir etter første mann til mølla prinsippet.For lån av feltseng må den enkelte betale kr 100,- pr natt.

Forpleining

Mat vil være tilgjengelig for fredag kveld, frokost lørdag og søndag + enkel lunsj som serveres i målområdet etter øvelsene lørdag. Dette koster kr 150,- pr deltaker.

Behov for overnatting og kost meddeles i forbindelse med påmelding.

14. -14. august

Løvenskiold, Bærum