NROF Mesterskap Feltidrett

NROF Oslo inviterer til NROF Mesterskap i Feltidrett i Bærum lørdag 14. august 2021.

Konkurransen utgjør samtidig Nordisk Feltidrettskonkurranse, som en del av feiringen av NROFs 125 års jubileum. Arrangementet er åpent for alle som ønsker å delta fra de nordiske land, i tillegg til offisielle representanter fra de nordiske reserveoffisersforeninger.

Konkurransen er delt i følgende 3 deler:

  1. Feltskyting med pistol, NOP seksjon av Løvenskiold 25 meter pistolbane
  2. Kartlesing
  3.  O-løp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagere i NROF mesterskapet vil automatisk delta i den nordiske konkurransen, hvor de beste blir tellende i lagkonkurransen.

Utfyllende informasjon og påmelding finner du her (PDF)

14. -14. august

Løvenskiold, Bærum