NROF-marsjen 2021

NROF ønsker å invitere alle medlemmer og andre til å delta i NROF-marsjen 2021– online for å stimulere marsjinteressen blant militært og sivilt personell. NROF ønsker å gjennomføre dette som et prøveprosjekt i 2021 med ambisjon om at det skal bli en årevis foreteelse hvor de som ønsker det kan benytte marsjen som en del av forberedelsen for Nijmegenmarsjen. Velg den lengden du ønsker å gå, gå sammen med en god venn/gode venner og registrer deltakelsen.

Tid
NROF-marsjen 2021 gjennomføres i perioden 1.-30. juni, og registreres digitalt.

Sted
Marsjen gjennomføres der det er mulig å overholde lokale smittevernregler. Det er ingen krav til løypen ut over total distanse.

Lengder
Det er mulig å prøve seg på følgende avstander:
1. 60 km
2. 100 km – minimum en etappe må være 40km
Det er ikke noe krav til at marsjen må gjennomføres påfølgende dager, men for begge avstander er det et krav at ingen dagsetapper skal være kortere enn 20 km.

Antrekk
Marsjen gjennomføres i sivilt fritidsantrekk.
For de som ønsker en mer realistisk trening i forhold til Nijmegenmarsjen gjelder en pakning på 10kg. Vekten av mat og drikke som medbringes teller ikke blant de 10kg.

Ytterligere detaljer vil komme.

1. -30. juni

Lokalt