NROF inviterer til åpent NM i pistollangrenn

Lørdag 16. mars 2024

Sted: Lygna Skistadion ved riksvei 4, ca. 10 km nordøst for Gran/Brandbu.

Start: Kl. 1200.

Våpen: Pistol/revolver med uprofilerte skjefteplater. Kaliber: 9 mm /.38 eller større. Avtrekksvekt min. 1,36 kg. Våpenkontroll og merking vil bli gjennomført.

Registrering: Registrering og utdeling av startnummer fra kl 10:00 -10:30 på Lygna Skistadion

 

Gjennomføring: Klassisk langrenn 5 runder i løype på. 2-3 km. Skyting fra 5 standplasser med 6 skudd mot hvert av 5 feltmål på avstand 15 m. På 2 standplasser skal skyting være stående enhånds, for øvrig stående fri ute støtte. Fylling av magasin/hurtiglader og ladning av våpen SKAL KUN skje på den enkelte standplass.

Skytetillegg: To mål vil ha soneinndeling hvor treff utenfor innersone gir 1 minutt tillegg, mens skivebom gir 2 minutter tillegg. For øvrig gir skivebom 1 minutt tillegg.

Klasseinndeling: Iht. militære klasser.

Deltagere: Alle som har våpenkort for pistol/revolver eller tjenestevåpen.

Utstyr: Egen sivil påkledning og skiutstyr. Husk hørselsvern!

Ammunisjon: Deltagere må medbringe egen ammunisjon.

Prøveskyting: Kl. 10:35-11:05 på mesterskapsskivene

Påmelding: Påmelding innen onsdag 6. mars med navn, fødselsår, kjønn, adresse, tlf. epostadresse til karegulliksen@gmail.com Påmelding i Rubic for NROF Medlemmer her: Rubic link

Startkontingent: Innbetaling av startkontingent til konto 9710.20.05442

Innen påmeldingsfristen, merket” Pistollangrenn 2024”.

Avgift kr 200 for NROF medlemmer, kr 500 for andre deltagere

Etteranmelding: Før kl. 10:00 løpsdagen hvis ledige skiver, kr 600

Alle påmeldinger/betalinger etter fristen 6. mars kvalifiserer som etteranmelding.

 

Premiering: 1/3 klassevis premiering. Mesterskapsmedaljer til de 3 beste.

Garderobe: På Lygna Skistadion

Parkering: På Lygna Skistadion, det er betaling med bankkort i bom ved innkjøring til stadion.

Øvrig: Fullstendig reglement kan finnes på NROF.no/Skytereglement for NROF kapittel 21

 

Spørsmål: Kan stilles til Kåre Gulliksen, tlf. 910 01 025. e-post: karegulliksen@gmail.com

16. -16. mars

Lygna skistadion