NM i nivå 2-skyting

Innledning

Fra 2022 har det blitt begrensninger i muligheten for reservisters mulighet til å delta i Forsvarets militære norgesmesterskap. Samtidig har det over flere år vært svak interesse for deltakelse på mesterskapsskyting i NROF baneprogram, grovkaliber. I tillegg opplever vi at det er vanskelig å få arrangører, noe som gjør at tid og sted for arrangementene ikke kan bekjentgjøres i god tid før arrangementene. Dette gjør at NROF sekretariat i samarbeid med Skyteutvalget og Feltsportutvalget har ønsket å få til et norgesmesterskap i skyting for reservister. NROF ønsker å teste en ny løsning for å forsterke vårt eget NM i skyting for N2 for 2022.

Ambisjonen er at vi gjennom et justert opplegg samtidig skal kunne engasjere flere skyttere til å delta og at flere blir kjent med skyteprogrammene til NROF.

Norgesmesterskap i skyting for reservister

Det gjennomføres først en kvalifiserende innledende skyting rundt om i hele landet og avsluttes med en finale hvor et antall av de beste fra innledende runde inviteres. Skytingen skal være ihht NROFs baneprogram, grovkaliber.

Kvalifisering til NM kan gjøres gjennom Regionsmesterskapene eller alternativt gjennom lokal korrespondanseskyting. NROF oppfordrer flest mulig avdelinger og medlemmer til å delta på Regionsmesterskapene. Lokale korrespondanseskytinger kan arrangeres alene eller i samarbeid med andre avdelinger.

Resultatene meldes inn av arrangør til NROFs sekretariat, detaljert ned til poengsum per øvelse i et regneark. Frist for innsendelse er 30. juni. Samtlige resultater sammenstilles og legges ut i NROFs bibliotek på Min side. Mal for regneark (Excel) ligger i biblioteket på Min side.

Med hensyn til lokale fasiliteter tillates det at øvelser som går på forskjellige typer baner, kan arrangeres på ulike dager. Pistoløvelsene skal skytes samlet, mens øvelsene på 100m og 200m rifle kan skytes på to ulike dager.

NB! Den enkelte skytter tillates kun å delta i kvalifiseringen til NM med ett resultat per klasse, enten fra Regionsmesterskapet eller fra lokal aktivitet. Det først innsendte resultatet er tellende.

Av alle innsendte resultater inviteres et antall til å delta i en landsdekkende finale. Finale arrangeres i Q3 med deltagelse av de beste i hver klasse fra innledende runde. Det kvoteres i utgangspunktet ingen fra noen deler av landet. Det er skyteresultatet alene som rangerer.

Med hensyn til kvalifisering for NROF Kruset, vil de som skyter en lokal korrespondanseskyting få dette tellende på lik linje med et Regionsmesterskap.

Innledende skyting:

NROF N2 Mesterskapsprogram følges i innledende runde med følgende presisering:

  • Det kan skytes alle rifleklasser 1, 2, 3 eller 4.
  • Den enkelte skytter kan kun melde inn resultater og forsøke å kvalifisere seg til deltakelse i finalen i to klasser.
  • Pistol skytes i henhold til klasse Standard. Det innebærer at de som skyter med Tjenestepistol må konkurrere på lik linje med de med Standardpistol.

Tid:
De innledende skytingene gjennomføres på Regionsmesterskapene.
Se https://www.nrof.no/arrangementskalender/ for detaljer.

Alternativt gjennomføres en lokal korrespondanseskyting i løpet av våren 2022, men slik at resultatene er innsendt og sekretariatet i hende innen 30.juni.

Finale:

I finalen gjennomføres NROFs baneprogram, grovkaliber, (mesterskapsprogram) i sin helhet.

Klasser med 15 eller flere deltagere i innledende runder inkluderes i finalen.

De 1/3 beste fra hver klasse, avgrenset oppad til 10 pax, inviteres til å delta i finalen som da betegnes som NM finale i skyting for reservister

For klasser med færre enn 15 deltagere utropes mester basert på innledende runde.

Deltagere i finalen med reisekostnader ut over 1500 kroner, kan søke NROF om å få dekket deler av kostnader til reisen.

 

NROF avd Haugaland vil i år stå som arrangør av finalen av NM i skyting, NROF baneprogram, grovkaliber.

 

20. -20. august

Haugesund