NM i skyting for reservister

Innledning

I 2022 gjennomførte NROF en prøveordning med innledende skytinger spredt ut i hele landet, med kvalifisering til en finale. Resultatet viste en kraftig økning i oppslutningen og NROF viderefører ordningen i 2023.

Norgesmesterskap i skyting for reservister

Det gjennomføres kvalifiserende innledende skytinger rundt om i hele landet, som avsluttes med en finale hvor et antall av de beste fra innledende runde inviteres. Skytingen skal være ihht NROFs baneprogram, grovkaliber.

Kvalifisering til NM kan gjøres gjennom Regionsmesterskapene eller alternativt gjennom lokal korrespondanseskyting. NROF oppfordrer flest mulig avdelinger og medlemmer til å delta på Regionsmesterskapene. Lokale korrespondanseskytinger kan arrangeres alene eller i samarbeid med andre avdelinger.

Resultatene meldes inn av arrangør til NROFs sekretariat, post@sekr-nrof.no, detaljert ned til poengsum per øvelse i et regneark. Frist for innsendelse er 30. juni. Samtlige resultater sammenstilles og legges ut. Mal for regneark (Excel) vil bli lagt ut på NROFs hjemmeside – https://www.nrof.no/om-nrof/strategi-og-arbeidsprogram/.

Med hensyn til at ikke alle avdelinger har alle skytebanefasiliteter tilgjengelig på samme dager, tillates det at øvelser som går på forskjellige typer baner, kan arrangeres på ulike dager. Alle øvelser bør skytes samlet, men øvelsene på pistol, 100m og 200m kan skytes på to ulike dager.

NB! Den enkelte skytter tillates kun å delta i kvalifiseringen til NM med ett resultat per klasse, enten fra Regionsmesterskapet eller fra lokal aktivitet. Det først innsendte resultatet er tellende.

Av alle innsendte resultater inviteres et antall til å delta i en landsdekkende finale. Finale arrangeres i Q3 med deltagelse av de beste i hver klasse fra innledende runde. Det kvoteres i utgangspunktet ingen fra noen deler av landet. Det er skyteresultatet alene som rangerer.

Med hensyn til kvalifisering for NROF Kruset, vil de som skyter en lokal korrespondanseskyting få dette tellende på lik linje med et Regionsmesterskap.

Innledende Skyting:

NROF N2 Mesterskapsprogram følges i innledende runde med følgende presisering:

  • Det konkurreres i alle rifleklasser 1, 2, 3 eller 4.
  • Den enkelte skytter kan kun melde inn resultater og forsøke å kvalifisere seg til deltakelse i finalen i to klasser.
  • Pistol skytes i henhold til klasse Tjenestepistol. Det innebærer at de som skyter med standardpistol må konkurrere i klasse 4.

Tid:
De innledende skytingene gjennomføres på Regionsmesterskapene, alternativt gjennomføres en lokal korrespondanseskyting i løpet av våren.
Se https://www.nrof.no/arrangementskalender/ for detaljer.

Resultatene må være innsendt og sekretariatet på post@sekr-nrof.no i hende innen 30.juni.

Finale:

I finalen gjennomføres NROFs baneprogram, grovkaliber, (mesterskapsprogram) i sin helhet.

Klasser med 15 eller flere deltagere i innledende runder inkluderes i finalen.

De 1/3 beste fra hver klasse, avgrenset oppad til 10 pax, inviteres til å delta i finalen som da betegnes som NM finale i skyting for reservister

For klasser med færre enn 15 deltagere utropes mester basert på innledende runde.

Deltagere i finalen med reisekostnader ut over 1500 kroner, kan søke NROF om å få dekket deler av kostnader til reisen.

Tid og sted for finalen kommer senere

Premiering

I finalen kåres mester i hver klasse, med tilhørende medaljer til største klasse.

Det premieres med 1/3 av finalistene.

Klasser med for få deltakere for finalekravet vil ikke bli premiert, men det kåres mester ut fra resultatlistene fra innledende skytinger.

Utenlandsdeltakelse

Finaledeltakere i klasse 2 vil tilbys muligheten til å representere NROF på en internasjonal konkurranse. Resultatlista vil bli fulgt som hovedregel.

1. april - 30. juni

Landsdekkende