NM i 22LR kombi

Arrangeres av NROF avd. Stjørdal på Skatval skyteanlegg.

Innbydelse og informasjon kommer.

2. -2. september

Skatval skyteanleg