N3 mesterskap 2021

NROF jobber med å se på muligheten for å kunne gjennomføre N3-mesterskapet lørdag 21. august.

Dette er et foreløpig varsel som kan bli endret på kort varsel, alt avhengig av den rådende situasjonen knyttet til smittevern.

21. -21. august