CORONA AVLYST! N3-mesterskap 2020

Årets mesterskap for Videregående skyttere (N3) vil i år MÅTTE UTSETTES GRUNNET COVID 19 RESTRIKSJONER.

Arrangementet skulle vært gjennomført i samarbeid med NROF Øvre Romerike.

Tid: Lørdag 14.november
Sted: Sessvollmoen skytefelt

Covid 19
Arrangementet må ta spesielle Covid 19 hensyn og legges opp deretter. Vi ber alle deltakere om å respektere dette og bidra i dugnaden med å unngå smittespredning.
Det vil bli et forenklet opplegg på banene.
Det vil være plass til 30 deltakere fordelt på fem pax i hver pulje, med 30 min startintervall fra kl 1000. Se Min side for påmelding.
Det vil ikke være anledning til å oppholde seg på arenaen før eller etter egen skyting, ei heller kiosksalg.

Det vil kun være anledning til å delta i en klasse!

Arrangøren vil gjennomføre skytingen etter at de andre er ferdige, samtidig som de rydder arenaen.

Påmelding
MÅ gjøres på Min side under NROF (ikke Øvre Romerike) og man må forholde seg til de tider som er satt opp. Det vil IKKE være anledning til å skyte på ledig plass.

Startkontingent kr 200,- betales ved fremmøte.

Oppmøte
Vi må be alle om å møte opp 20min før oppgitt skytetid. Møt direkte ved skytebua som ligger ved bane 3 og 4. Her vil dere bli registrert og våpenkontroll gjennomført.
Deretter må skytterne gå raskest mulig til bane 1 og gjøre seg klar.

Skytterne bes om raskest mulig å forlate området etter endt skyting, slik at minst mulig mennesker møter hverandre.

Premieutdelling
Premieutdeling vil bli gjort etter endt skyting og sendes til den enkelte per post.
Resultatlister vil også bli bekjentgjort

14. -14. november

Sessvollmoen