Mil NM pistol 2019 – AVLYST

Forsvaret har ikke klart å avgjøre om mesterskapet skal avholdes. Arrangementet er derfor foreløpig avlyst.
NROF vil allikevel arbeide for å få til en løsning på et seinere tidspunkt.

NROF avdelingene Stjørdal og Innherred er klare og har gjort sine forberedelser, men vi må alle avvente Luftforsvarets avgjørelse. Luftforsvaret har ikke fått avklaringer fra Forsvarsstaben om dette skal arrangeres i 2019. 

Alle opplysninger gitt her er tentative.

Konkurransen planlegges gjennomført på Frigården skytebaner i Stjørdal.
Torsdag 2. mai: Fremmøte for langveisfarende.
Fredag 3. mai: Baneskyting, feltskyting og premieutdeling
Lørdag 4.mai: NROFs vårkonkurranse i skyting, for medlemmer godkjent på nivå 2 eller høyere. Det skytes etter NROFs mesterskapsprogram.

Påmelding
Påmelding skal skje til POC for arrangøren og skal være arrangør i hende senest tirsdag 12. april 2019. Avdelinger kan ha begrensninger i hvor mange de dekker reise for, men hver enkelt kan fritt delta for egen kostnad.

Påmelding skal inneholde:
Grad, for- og etternavn
Avdeling
Klasse
Spesifiser om man er inne til førstegangstjeneste

Kontaktperson for arrangøren:
Lt. Nils Håvard Dahl
Mobil: 90 64 29 11
E-post: nilshdahl@gmail.com

Forlegning og forpleining
Reise, kost og losji dekkes, avhengig av beordring, av den enkelte eller hjemmeavdeling. Kontaktperson ved hjemmeavdeling skal således melde inn behov for forlegning og forpleining til HV-12 via REMEDY. Hjemmeavdeling skal betale for disse tjenestene. Bestillingene merkes med Militært NM pistolskyting. Deltakerne forlegges på kvarter og forpleining foregår i messa. For NROFs medlemmer må dette bestilles hos kontaktperson for arrangøren.

Kontaktperson for overnatting HV-12, Værnes:
ENO

Reiseinformasjon
Den enkelte er selv ansvarlig for reisen til og fra Værnes Garnison. Det går fly og tog til Stjørdal både nordfra og sørfra. Det går busser fra Trondheim.

På konkurransedagen vil det bli satt opp buss fra Værnes Garnison til Frigården skytebaner om morgenen, samt tilsvarende retur etter konkurransens slutt. Tidstabell kommer seinere.

Lagskonkurranse
Det konkurreres om beste 3-mannslag. Selvstendige administrative avdelinger kan stille egne lag.

3. -3. mai

Frigården skytebaner i Stjørdal